Blog

Çocuklarda Bilişsel Kontrol ve Zekâ

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Geçmişten günümüze zekayı tanımak ve anlamak üzerine birçok araştırma yapıldı, yapılmaya da devam edilecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4-6 yaş grubu çocukları inceleyen bir araştırmacı grubu dikkat çekici birtakım bulgulara ulaştı...

Devamı

İlkokulda Dijital Okuryazarlık Becerileri

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dünya genelinde yaygın bir şekilde seyreden korona virüs pandemisi insanların hayatında önemli bir iz bırakacak gibi görünüyor. Pandemi öncesi alışkanlıklarımız, rutinlerimize paralel ihtiyaçlarımız salgın sürecinden etkilenerek insanlığı ‘öncekinin yerine koyabileceği’ arayışlar içerisine sürükledi...

Devamı

Nasıl Bir Ebeveynsiniz?

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Öğrencilerin okul hayatına adım atmasıyla birlikte, öğrencilerin yaşamış olduğu duygulara anne ve babalarda ortak olurlar. Çocuk için ilk olan duygular, anne ve babalar için de ebeveyn rolünde yaşanılan ilk duygulardır...

Devamı

İlkokulda Okuyucu Tiyatroları

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İlkokulda okuma yazma en önemli ve en temel becerilerden bir tanesidir. Özellikle 1. Sınıf kademesi düşünüldüğünde süreç, veli öğretmen, öğrenci iş birliği çerçevesinde maksimum verim ile tamamlanmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler eğitim öğretim yılı içerisinde...

Devamı

Kendini Gerçekleştiren Çocuk

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini temsil eden meşhur piramidi bilirsiniz. Bu piramitte bireyin kendini gerçekleştirme evresi hiyerarşik bir sıra doğrultusunda resmedilmiştir. Maslow bu piramidin tabanından zirvesine doğru ilerleyen kimselerin...

Devamı

Ters Yüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom)

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Eğitimin önemli ilkelerinden biri toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirmedir. Elbette zaman ilerledikçe toplumlar değişmekte, değişen toplumların beklenti ve ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Eğitim, gelişime ve değişime açık dinamizmi güçlü bir olgudur. Her dönem farklılaşan ihtiyaçlar gibi...

Devamı

Dijital Pedagojide İnsan Unsuru

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik sıklıkla duyduğumuz bir ifade var. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerileri geliştirilmelidir, bu ifadeye katılıyorum ancak dijital okuryazarlık kavramının tüm kesimlerce doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Dijital okuryazarlık becerileri...

Devamı

Uzaktan Eğitim ve Okul

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Koronavirüs salgını dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmakta ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu salgının olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenme gayesinde olan devletler izledikleri politikalar ve almış oldukları tedbirlerle hem milli kaynakları hem de vatandaşlarını koruma altına almaya çalışmaktadır. Eğitim birçok ülkede olduğu gibi...

Devamı

Dijital Ortamda Öğrencilerin Ders Verimini Arttırma

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitim öğretim dijital ortama transfer edildi. Kurumlar kurdukları alt yapılar ve kullandıkları dijital araç gereçlerle öğrencilerin uzaktan öğrenimini maksimum verim ile sürdürmenin gayreti içerisindeler. Elbette öğrencilerin akademik...

Devamı

Çocuk ve Ekran

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Çocuklar doğumdan itibaren sürekli bir arayış ve merak içindedir. 6 yaşından önce bilinçli hareket edebilme becerileri gelişmediği için daha çok anne veya babaya ben yaşamı keşfedeceğim hareketi durağanlığa tercih edeceğim mesajını verir. Bu durumdan anne ve babalar her zaman pek hoşnut değildir ki onlar da kolay yoldan bir çözüm arayışı içine girerler. Tüm anne ve babaları genellememek gerekir ancak...

Devamı

Fransız Psikanalistin Notları

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Fransız akademisyen/psikanalist Serge Tisseron, SEV Amerikan Koleji’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu davetlisiydi. Sempozyumun ana teması Çocukların Sosyal Medya Kullanımı ve Riskleri üzerineydi. Paris VII Üniversitesi’nde akademisyen olarak görevini sürdüren Bay Tisseron Fransa’da...

Devamı

Çocuk ve Etik

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Biz eğitimciler sıklıkla ilk eğitimin ailede başladığını, okulöncesi dönemden sonra ilkokula başlayan bir öğrencinin, arkadaşları ve öğretmenleri ile kurduğu ilişkilerde ailedeki...

Devamı

İlkokulda Okuma Anlamaya Nöröpsikolojik Bakış

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Sizlere, bir zeka testinin ilişki içinde olduğu ilgimi çeken bir teoriden bahsetmek istiyorum. PASS teorisi… Beynin öğrenme serüvenine ışık tutan ve sistematik çalışma prensibine sahip olduğunu somutlaştıran bir teori. PASS; Planlama (Plannig), Dikkat (Attention), Eş Zamanlı (Simultaneous) ve Ardıl (Successive) kelimelerinin...

Devamı

Almanya’da İlkokul Sistemi

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Milli Eğitim Bakanlığı dergisinin özel sayısında Almanya’nın İlkokul Sistemini konu alan bir yazı dikkatimi çekti. Almanların çalışkan ve disiplinli bir toplum olduğu ve dünyaca ünlü birçok markanın mucidi olduğunu bilmekteyiz. Böyle bir toplumun, bu döngüyü nasıl aynı çizgide devam ettirdiği ve buna sebep olan eğitim sistemi bende...

Devamı

Zekânın Kalıtım ve Çevre İle İlişkisi

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

İnsan gelişimini fiziksel, bilişsel ve duygusal/sosyal gelişim olarak ele aldığımızda bu kavramların gelişim sürecindeki yeri ve önemini bilmekteyiz. Şüphesiz anne ve babalar, çocuğun doğumdan itibaren bu gelişim evrelerinin en verimli ve yetkin bir şekilde kazanmasını arzu ediyor ve bu durumun gerçekleşmesi için...

Devamı

Çocuklarda 10. Yaş

Tolga Yazıcı İlkokul Blog

Dünyanın en zeki insanlarından birisi olarak kabul edilen ünlü fizikçi Prof. Dr. Michio KAKU ülkemizde katıldığı bir forumda kişisel görüşlerini içeren dikkat çekici birtakım paylaşımlarda bulundu. Bunlardan birincisi, çocukların ilkokul dönemi ile ilişkili bir ifadeydi. Bu ifade bana yabancı gelmemekle birlikte...

Devamı

Tolga

Yazıcı