Sosyal Duygusal Beceriler (OECD)


Sosyal Duygusal Beceriler (OECD)Her cümlede pandemi ve salgın kelimelerini sıkça kullanır olduk, eğitim öğretim süreci de bu sıklıkla kullanılan kelimelerle yeniden yoğruluyor. Salgın sürecinde uzun bir süre akademik kayıplar konuşuldu, çocukların gelişiminde önemli bir rol oynayan sosyalleşme ihtiyacı akademik kayıplar kadar gündeme gelmedi. Dünya genelinde salgının seyrine paralel olarak kapanmalar gerçekleştirildi fakat okullar çoğunlukla açık bırakıldı. Özellikle okulöncesinden ilkokula uzanan küçük yaş gruplarında etkileşimin, bakımın, oyunun, keşfetmenin, iletişimin yüz yüze olması gerektiği, bu gerekliliğin ihtiyaca paralel seyrettiği anlaşıldı. Sosyal duygusal beceriler OECD’nin de radarındaydı. Yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

OECD’nin raporuna göre öğrencilerin iyi olma halleri 10 yaş ve 15 yaş olmak üzere iki yaş grubunda incelendi. Öğrencilerin iyi olma hallerini inceleyen bu araştırmada 10 yaşındaki çocukların mevcut iyilik hallerinin 15 yaşındaki çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı. 10 yaşındaki öğrencilerin yaşam doyumlarına etki eden faktörlere bakıldığında ise ailenin akademik beklentileri öğrenciyi olumlu yönde etkilerken;  sınav kaygısı ise yaşam doyumunu düşüren bir faktör olarak ön plana çıktı.

15 yaş grubunda ise iyilik halinin düşüşü ortaokulda öğrencilerin sosyal duygusal desteğe daha çok ihtiyacı olduğu durumunu düşündürüyor. Nitekim ABD’de yapılan bir araştırma sonucuna göre okula dönüş stresi yaşıyor musunuz sorusuna en çok ortaokul öğrencilerinin evet dediği görülüyor. Bu sonuç salgının çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini düşündürüyor. Salgın koşullarının, çocuklarda zihinsel ve davranışsal bir takım sorunları beraberinde getirdiği buna paralel olarak da öğrencilerin ders çalışma performansının zayıfladığı durumu ortaya çıkıyor.

Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek adına çocuğu merkeze alan bir sistemle sosyal ve duygusal becerileri desteklemek, öğretmen ve ebeveynleri bu konu hakkında bilgilendirmek gerekiyor.

 

Kaynakça

EIR21_OgrencilerveEgitimeErisim.pdf (egitimreformugirisimi.org)

 

Tolga

Yazıcı