21. Yüzyılda Öğretmen Olmak


21. Yüzyılda Öğretmen OlmakEğitim bir toplumun ilerleyebilmesi, dünya şartlarında var olabilmesi topluluklara ve insanlığa katkı sağlayabilmesi adına geçmişten günümüze her zaman ön planda olmuş bu yoldaki topluluklara ışık tutmuştur. Bu yolculukta şüphesiz öğretmenlere büyük görevler düşüyor.

Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde öğretmenler için

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

diyor.

Peki, günümüz şartlarında ideal bir öğretmenin özellikleri ne olmalıdır? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle sizlere iki tip öğretmen profilinden bahsedeceğim.

1) Teknisyen Öğretmen

2) Profesyonel Öğretmen

Teknisyen öğretmen ile başlayalım. Efendim, Teknisyen Öğretmen kendisinden isteneni aynen uygular. Birçoğunuz için kulağa çok da kötü gelmiyor. FAKAT; daha çok tekstil atölyesi veya endüstri sanayinde beklenen davranış biçimidir bu.  Öncelikle hitap ettiğimiz öğrencilerin özelliklerini iyi bilmeliyiz. 21. yüzyıl öğrencileri Z kuşağı dediğimiz grup kesinlikle sıradan, bir sonraki adımı ön görebildiği rutin ve basmakalıp bir dünya istemiyor. Bu öğrenciler meraklı, özgün düşünen, sorgulayan, teknoloji ile büyüyen çocuklar. Bu noktada  öğretmenin bu çocukları yakalayabilmesi için bu gerçekler ile yüzleşmesi gerekiyor. Öğrencilerin ilgilerini çekmek, onları nitelikli bir eğitim sürecinden geçirebilmek, düşünmelerini, sorgulamalarını, merak etmelerini ve aktif katılımlarını sağlayarak bu noktada onlara birer rehber olmak istiyorsak profesyonel bir öğretmen olmamız gerekir.

Öğretmenlik AKTÖRLÜKTÜR efendim. Bir şeyleri yapmak için yapmak ya da görev tanımını farklı yorumlayarak ekstra hiçbir şey katmadan sadece kazanımları ve istenen şeyleri olduğu gibi aktarmak ne yazık ki bulunduğumuz çağ itibari ile ideal bir öğretmen tanımlamalarından çok uzak…

Peki ne yapmalıyız?

Buradan öğretmen arkadaşlarıma tavsiyem şudur:

Kendimizi her zaman yenilemeli ve geliştirmeliyiz, her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor her an yeni bir bilgi ile karşı karşıyayız. Bu sebeple yeniliklere her zaman açık olmalıyız.

Yaptığımız işi önemsemeli ve hitap ettiğimiz kuşağı iyi analiz etmeliyiz. Teknisyen öğretmenlerin yetiştirdiği/yetiştireceği bir nesil ait olduğumuz çağın özellikleri ile zıt. Bu ayrımı iyi yapmalıyız.

Her zaman ideallerimiz olmalı, önce kendimizi sonra da öğrencilerimizi bu ideallerin peşinden sürüklemeli. Disiplini öğrencilerimizin içselleştirmesine zemin hazırlamalıyız.

Sınıfta, fark yaratacak uygulama ve çalışmalar ile öğrencilerin ilgi ve dikkatini yoğunlaştırabileceğimizi unutmamalıyız.

 

 

Tolga

Yazıcı